Όπως προκύπτει και από την ετοιμολογία του όρου, η κρυοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία βασισμένη στη χρήση ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω από -130C)…