Στο πλαίσιο μιας σωστής προετοιμασίας, το Cryosauna Studio σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες και εξειδικευμένους συνεργάτες έχει σχεδιάσει και προσφέρει ειδικά πακέτα Ολόσωμης Κρυοθεραπείας και Aποθεραπείας, προς όλους τους δρομείς που θα συμμετάσχουν στην Κλασική Διαδρομή, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, αλλά και στις μικρότερες αποστάσεις.

Ειδικά πακέτα Ολόσωμης Κρυοθεραπείας και Aποθεραπείας

1)Boost Your Limits:  15 συνεδρίες Cryosauna + 10 συνεδρίες Normatec 30 min:  Εντατικοποίηση προπόνησης και της αποθεραπείας, ελαχιστοποίηση πιθανότητας τραυματισμού για το τελευταίο δίμηνο προετοιμασίας, μεγιστοποίηση απόδοσης και αποκατάσταση αμέσως μετά τον αγώνα.  Συνολικό κόστος πακέτου: 375,00€

2)Reach Your Limits: 10 συνεδρίες Cryosauna + 10 συνεδρίες Normatec 30 min: Εντατικοποίηση προπόνησης και της αποθεραπείας για τον τελευταίο μήνα προετοιμασίας, μεγιστοποίηση απόδοσης και αποκατάσταση αμέσως μετά τον αγώνα. Συνολικό κόστος πακέτου: 300,00€  

3)Performance & Recovery:   5 συνεδρίες Cryosauna + 3 συνεδρίες Normatec 30 min: Ενεργοποίηση αύξησης απόδοσης κατά την τελευταία εβδομάδα και αποκατάσταση αμέσως μετά τον αγώνα.  Συνολικό κόστος πακέτου: 200,00€  

4) Recovery:  3 συνεδρίες Cryosauna + 3 Normatec 30 min: Αποκατάσταση μετά τον Μαραθώνιο. Συνολικό κόστος πακέτου: 120,00€.

* Τα ειδικά πακέτα ισχύουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 18 Νοεμβρίου 2016.