Διαβάστε στο παρακάτω άρθρο για την μελέτη που καταδεικνύει πως η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία βοηθάει ασθενείς με αρθρίτιδα.

Η #αρθρίτιδα είναι πολύ συνηθισμένη αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτήν. Στην πραγματικότητα η “αρθρίτιδα” δεν είναι μία ασθένεια. Είναι η ανεπίσημη ονομασία της #αρθροπάθειας. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί τύποι αρθρίτιδας και παρόμοιων παθήσεων. Επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και φυλής. Τα πιο κοινά συμπτώματα της αρθρίτιδας περιλαμβάνουν #οίδημα, #πόνο, δυσκαμψία και μειωμένο εύρος #κίνησης.

Τα συμπτώματα έρχονται και παρέρχονται. Η έντασή τους μπορεί να κυμαίνεται από ήπια, μεσαία έως υψηλή. Μπορεί να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα για χρόνια αλλά μπορεί και να εξελίσσονται ή να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Στην οξεία μορφή της, η αρθρίτιδα προκαλεί χρόνιο πόνο, αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και δυσκολία στο περπάτημα ή στις σκάλες. Η αρθρίτιδα μπορεί να επιφέρει μόνιμες μεταβολές στις #αρθρώσεις. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι ορατές, όπως τα οζίδια στα δάχτυλα, αλλά συχνά φαίνονται μόνο σε ακτινογραφία. Εκτός από τις αρθρώσεις, ορισμένοι τύποι αρθρίτιδας επηρεάζουν την #καρδιά, τα #μάτια, τους #πνεύμονες, τα #νεφρά και το #δέρμα. Η ανακούφιση από τα συμπτώματα αυτά που θα επιτρέψει στον ασθενή να κάνει τις απαραίτητες ασκήσεις #ενδυνάμωσης με βάρη, αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση της ασθένειας.

Στα πλαίσια έρευνας του Ινστιτούτου #Ρευματολογίας της Βαρσοβίας μελετήθηκαν 40 ασθενείς με #ρευματοειδή #αρθρίτιδα. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία εκ των οποίων υπεβλήθη σε Ολόσωμη Κρυοθεραπεία και η άλλη σε Φυσικοθεραπεία καθημερινά για 4 εβδομάδες. Η κλινική έκβαση των ασθενών παρακολουθείτο μέσω αιματολογικών δεικτών #φλεγμονής ενώ και οι ίδιοι οι ασθενείς ανέφεραν το επίπεδο πόνου που βίωναν. Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε Ολόσωμη Κρυοθεραπεία παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ισταμίνης η οποία και παρέμεινε χαμηλή για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μετά το τέλος της #θεραπείας. Οι ασθενείς αυτοί παρουσίασαν επίσης θεραπευτική μείωση των πολυμορφοπύρηνων #κυττάρων σε συνδυασμό με αύξηση των επιπέδων καλπροτεκτίνης και της δραστηριότητας της τρυγικής καλιονατρικής ATPάσης.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η ομάδα της Ολόσωμης Κρυοθεραπείας ανέφερε σημαντική μείωση στα επίπεδα πόνου και μάλιστα μεγαλύτερη από την ομάδα της Φυσικοθεραπείας. Κατά συνέπεια, η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην μείωση των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

#cryosaunastudio#cryo#ρευματοειδής #αρθρίτιδα #θεραπεία#φλεγμονή#γλυφάδα#δασκαρόλη67#ολόσωμηκρυοθεραπεία#cryosaunaspecialists

http://www.subzerorecoverylv.com/treating-arthritis-with-whole-body-cryotherapy/